صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تأمین سرمایه امین کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 4,173,983,671,514
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: عزت اله صیادنیا طیبی ,سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی 4,163,975
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 5,836,025 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,808
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18 با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,001,287
تاریخ محاسبه NAV: 1396/03/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,404
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود