با سلام

پیرو سو استفاده برخی افراد از نام صندوق امین انصار و انتشار آگهی ­های غیرقانونی در شبکه های مجازی و همچنین سایت  divar.ir ، به اطلاع میرساند هیچ نوع وامی از سوی صندوق امین انصار پراخت نمی­ گردد، فلذا از واریز وجه به حساب افراد سودجو خوداری نمایید.

"مدیریت صندوق هیچ گونه مسولیتی در این خصوص به عهده نخواهد داشت و در حال پیگیری این موضوع از سوی مراجع قانونی و قضایی می باشد."

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,856,661
تعداد واحدهای باقی مانده: 143,339
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,948,996,784,179
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,010,098
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,009,368
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,883
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم آلودری ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/03 1,010,098 1,009,368 5,485- 378,869 34,366,880 58,327 24,595,164 9,856,661 9,948,996,784,179
  2 1397/07/02 1,009,562 1,008,876 3,350- 386,294 33,988,011 92,307 24,536,837 9,536,119 9,620,766,120,324
  3 1397/07/01 1,009,091 1,008,383 4,267- 51,320 33,601,717 87,675 24,444,530 9,242,132 9,319,609,458,313
  4 1397/06/31 1,008,595 1,007,890 4,145- 0 33,550,397 100,917 24,356,855 9,278,487 9,351,697,983,875
  5 1397/06/30 1,008,094 1,007,398 3,044- 0 33,550,397 0 24,255,938 9,379,404 9,448,789,665,782
  6 1397/06/29 1,007,534 1,006,838 2,927- 0 33,550,397 0 24,255,938 9,379,404 9,443,538,142,467
  7 1397/06/28 1,007,072 1,006,375 2,913- 47,832 33,550,397 0 24,255,938 9,379,404 9,439,200,590,850
  8 1397/06/27 1,006,618 1,005,918 2,916- 32,242 33,502,565 34,170 24,255,938 9,331,572 9,386,797,700,256
  9 1397/06/26 1,006,127 1,005,427 2,149- 44,789 33,470,323 49,815 24,221,768 9,333,500 9,384,156,928,257
  10 1397/06/25 1,005,631 1,004,931 2,938- 50,582 33,425,534 195,410 24,171,953 9,338,526 9,384,578,409,056
  11 1397/06/24 1,005,127 1,004,438 3,018- 0 33,374,952 109,281 23,976,543 9,483,354 9,525,443,939,548
  12 1397/06/23 1,004,626 1,003,945 1,763- 0 33,374,952 0 23,867,262 9,592,635 9,630,478,762,574
  13 1397/06/22 1,004,099 1,003,419 1,663- 47,313 33,374,952 0 23,867,262 9,592,635 9,625,432,251,677
  14 1397/06/21 1,003,642 1,002,958 1,644- 65,364 33,327,639 59,072 23,867,262 9,545,322 9,573,560,965,696
  15 1397/06/20 1,003,149 1,002,465 161 71,149 33,262,275 101,089 23,808,190 9,539,030 9,562,542,468,222
  16 1397/06/19 1,002,679 1,001,997 90- 78,701 33,191,126 70,087 23,707,101 9,568,970 9,588,083,927,388
  17 1397/06/18 1,002,214 1,001,532 405- 115,848 33,112,425 198,028 23,637,014 9,560,356 9,575,001,864,695
  18 1397/06/17 1,001,663 1,000,987 57- 0 32,996,577 210,465 23,438,986 9,642,536 9,652,050,335,546
  19 1397/06/16 1,001,112 1,000,451 1,820 0 32,996,577 0 23,228,521 9,853,001 9,857,439,932,024
  20 1397/06/15 1,015,950 1,015,288 1,847 50,550 32,996,577 0 23,228,521 9,853,001 10,003,631,406,679