با سلام

پیرو سو استفاده برخی افراد از نام صندوق امین انصار و انتشار آگهی ­های غیرقانونی در شبکه های مجازی و همچنین سایت  divar.ir ، به اطلاع میرساند هیچ نوع وامی از سوی صندوق امین انصار پراخت نمی­ گردد، فلذا از واریز وجه به حساب افراد سودجو خوداری نمایید.

"مدیریت صندوق هیچ گونه مسولیتی در این خصوص به عهده نخواهد داشت و در حال پیگیری این موضوع از سوی مراجع قانونی و قضایی می باشد."

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,752,320
تعداد واحدهای باقی مانده: 247,680
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,819,649,880,943
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,680
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,904
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,006,901
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم آلودری ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/29 1,007,680 1,006,904 3- 52,165 35,632,599 22,291 25,915,378 9,752,320 9,819,649,880,943
  2 1397/07/28 1,007,190 1,006,411 20 0 35,580,434 90,199 25,893,087 9,722,446 9,784,775,608,981
  3 1397/07/27 1,006,693 1,005,922 439 0 35,580,434 0 25,802,888 9,812,645 9,870,756,033,988
  4 1397/07/26 1,006,145 1,005,375 550 30,024 35,580,434 0 25,802,888 9,812,645 9,865,385,140,334
  5 1397/07/25 1,005,708 1,004,935 554 28,492 35,550,410 36,996 25,802,888 9,782,621 9,830,898,669,752
  6 1397/07/24 1,005,225 1,004,453 95 40,625 35,521,918 56,278 25,765,892 9,791,125 9,834,723,844,181
  7 1397/07/23 1,004,715 1,003,945 458 37,211 35,481,293 58,280 25,709,614 9,806,778 9,845,464,080,717
  8 1397/07/22 1,004,214 1,003,447 190- 40,583 35,444,082 35,392 25,651,334 9,827,847 9,861,723,674,546
  9 1397/07/21 1,003,734 1,002,968 829- 0 35,403,499 111,619 25,615,942 9,822,656 9,851,805,427,947
  10 1397/07/20 1,003,230 1,002,471 219- 0 35,403,499 0 25,504,323 9,934,275 9,958,822,474,885
  11 1397/07/19 1,002,736 1,001,977 147- 48,324 35,403,499 0 25,504,323 9,934,275 9,953,914,387,980
  12 1397/07/18 1,002,242 1,001,480 76- 45,776 35,355,175 61,691 25,504,323 9,885,951 9,900,579,180,469
  13 1397/07/17 1,001,747 1,000,986 637- 68,042 35,309,399 98,134 25,442,632 9,901,866 9,911,629,955,559
  14 1397/07/16 1,001,255 1,000,498 438- 160,121 35,241,357 68,042 25,344,498 9,931,958 9,936,904,421,956
  15 1397/07/15 1,016,046 1,015,288 916- 82,498 35,081,236 32,652 25,276,456 9,839,879 9,990,307,453,889
  16 1397/07/15 1,000,758 1,000,000 916- 82,498 35,081,236 32,652 25,276,456 9,839,879 9,839,875,383,737
  17 1397/07/14 1,015,558 1,014,795 1,257- 0 34,916,240 72,966 25,211,152 9,790,033 9,934,876,556,665
  18 1397/07/13 1,015,059 1,014,302 1,563- 0 34,916,240 0 25,138,186 9,862,999 10,004,056,524,606
  19 1397/07/12 1,014,512 1,013,755 1,440- 52,060 34,916,240 0 25,138,186 9,862,999 9,998,662,212,213
  20 1397/07/11 1,014,076 1,013,315 1,435- 67,559 34,864,180 31,737 25,138,186 9,810,939 9,941,576,105,179