با سلام
به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند درخصوص ترهین و یا رفع توثیق واحد های این صندوق نامه ای از طرف شعبه ی مزبور با ذکر اطلاعات لازم ( نام کامل شخص، تعداد واحد های نیاز به ترهین و یا رفع توثیق، کد ملی شخص) به مدیریت صندوق با شماره تلفن 43692000-021 داخلی 358 و 357 و شماره فکس 88788509 ارسال گردد. مدیریت صندوق در اولین فرصت تاییدیه ای در پاسخ نامه ارسال خواهد کرد. خواهشمند است تا زمان دریافت نامه تاییدیه مدیر صندوق از ترهین واحدهای سرمایه گذار خودداری شود.
با تشکر- مدیریت صندوق امین انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 8,416,971
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,583,029
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,466,776,512,872
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,597
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,005,917
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,002,125
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم آلودری ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/27 1,006,597 1,005,917 3,792- 0 30,651,175 59,890 22,369,699 8,416,971 8,466,776,512,872
  2 1397/05/26 1,006,087 1,005,425 3,766- 0 30,651,175 0 22,309,809 8,476,861 8,522,844,882,840
  3 1397/05/25 1,005,594 1,004,932 3,694- 25,646 30,651,175 0 22,309,809 8,476,861 8,518,667,178,528
  4 1397/05/24 1,005,103 1,004,439 3,635- 33,123 30,625,529 72,940 22,309,809 8,451,215 8,488,726,546,451
  5 1397/05/23 1,004,594 1,003,945 4,074- 24,538 30,592,406 33,967 22,236,869 8,491,032 8,524,528,120,769
  6 1397/05/22 1,003,981 1,003,452 3,397- 38,172 30,567,868 31,775 22,202,902 8,500,461 8,529,807,008,548
  7 1397/05/21 1,003,488 1,002,959 3,312- 47,077 30,529,696 30,044 22,171,127 8,494,064 8,519,197,343,286
  8 1397/05/20 1,003,168 1,002,637 4,477- 0 30,482,619 115,718 22,141,083 8,477,031 8,499,388,625,192
  9 1397/05/19 1,002,816 1,002,292 6,683- 0 30,482,619 0 22,025,365 8,592,749 8,612,447,808,969
  10 1397/05/18 1,002,353 1,001,830 6,682- 54,777 30,482,619 0 22,025,365 8,592,749 8,608,473,974,166
  11 1397/05/17 1,001,891 1,001,365 6,723- 23,757 30,427,842 57,856 22,025,365 8,537,972 8,549,622,380,829
  12 1397/05/16 1,001,311 1,000,678 6,389- 56,157 30,404,085 57,450 21,967,509 8,572,071 8,577,882,514,786
  13 1397/05/15 1,015,902 1,015,288 6,275- 39,548 30,347,928 67,950 21,910,059 8,573,364 8,704,431,656,173
  14 1397/05/15 1,000,614 1,000,000 6,275- 39,548 30,347,928 67,950 21,910,059 8,573,364 8,573,362,067,341
  15 1397/05/14 1,014,724 1,014,054 6,472- 77,850 30,268,832 22,720 21,774,159 8,601,766 8,722,655,096,506
  16 1397/05/13 1,014,447 1,013,972 5,795- 0 30,190,982 64,343 21,751,439 8,546,636 8,666,053,857,738
  17 1397/05/12 1,013,936 1,013,530 4,159- 0 30,190,982 0 21,687,096 8,610,979 8,727,483,527,422
  18 1397/05/11 1,013,454 1,013,048 4,156- 24,357 30,190,982 0 21,687,096 8,610,979 8,723,334,903,170
  19 1397/05/10 1,012,973 1,012,566 4,167- 42,592 30,166,625 48,848 21,687,096 8,586,622 8,694,517,860,941
  20 1397/05/09 1,012,421 1,012,014 4,231- 50,134 30,124,033 78,184 21,638,248 8,592,878 8,696,114,028,910