با سلام
به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند درخصوص ترهین و یا رفع توثیق واحد های این صندوق نامه ای از طرف شعبه ی مزبور با ذکر اطلاعات لازم ( نام کامل شخص، تعداد واحد های نیاز به ترهین و یا رفع توثیق، کد ملی شخص) به مدیریت صندوق با شماره تلفن 43692113-021 و شماره فکس 88788509 ارسال گردد. مدیریت صندوق در اولین فرصت تاییدیه ای در پاسخ نامه ارسال خواهد کرد. خواهشمند است تا زمان دریافت نامه تاییدیه مدیر صندوق از ترهین واحدهای سرمایه گذار خودداری شود.
با تشکر- مدیریت صندوق امین انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,124,797
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,875,203
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,127,928,664,935
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,078
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,511
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,001,009
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم آلودری ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 1,001,078 1,000,511 498 0 25,449,701 25,670 19,431,997 6,124,797 6,127,928,664,935
  2 1397/02/31 1,015,852 1,015,288 498 0 25,449,701 10,081 19,406,327 6,150,467 6,244,493,788,376
  3 1397/02/31 1,000,564 1,000,000 498 0 25,449,701 10,081 19,406,327 6,150,467 6,150,465,448,880
  4 1397/02/30 1,015,664 1,015,100 179- 0 25,449,701 29,407 19,386,165 6,160,548 6,253,573,036,148
  5 1397/02/29 1,015,197 1,014,636 214 0 25,449,701 26,643 19,356,758 6,189,955 6,280,548,957,382
  6 1397/02/28 1,014,699 1,014,140 409 0 25,449,701 0 19,330,115 6,216,598 6,304,498,939,862
  7 1397/02/27 1,014,192 1,013,633 409 0 25,449,701 0 19,330,115 6,216,598 6,301,346,800,024
  8 1397/02/26 1,013,685 1,013,126 409 0 25,449,701 7,382 19,330,115 6,216,598 6,298,197,791,307
  9 1397/02/25 1,013,180 1,012,621 409 0 25,449,701 16,344 19,322,733 6,223,980 6,302,534,371,528
  10 1397/02/24 1,012,673 1,012,116 507 841 25,449,701 16,660 19,306,389 6,240,324 6,315,932,420,802
  11 1397/02/23 1,012,110 1,011,554 1,686 0 25,448,860 22,443 19,289,729 6,256,143 6,328,428,339,878
  12 1397/02/22 1,011,569 1,011,016 1,122 0 25,448,860 21,812 19,267,286 6,278,586 6,347,751,974,322
  13 1397/02/21 1,011,049 1,010,498 1,231 0 25,448,860 0 19,245,474 6,300,398 6,366,537,564,293
  14 1397/02/20 1,010,544 1,009,993 1,231 0 25,448,860 0 19,245,474 6,300,398 6,363,357,680,354
  15 1397/02/19 1,010,040 1,009,489 1,231 0 25,448,860 13,689 19,245,474 6,300,398 6,360,181,751,411
  16 1397/02/18 1,009,426 1,008,930 774 0 25,448,860 28,115 19,231,785 6,314,087 6,370,470,091,435
  17 1397/02/17 1,008,920 1,008,426 588 50 25,448,860 21,164 19,203,670 6,342,202 6,395,640,031,191
  18 1397/02/16 1,008,417 1,007,924 560 0 25,448,810 28,964 19,182,506 6,363,316 6,413,741,978,413
  19 1397/02/15 1,007,912 1,007,422 466 0 25,448,810 21,415 19,153,542 6,392,280 6,439,724,214,723
  20 1397/02/14 1,007,407 1,006,919 465 0 25,448,810 0 19,132,127 6,413,695 6,458,068,209,175
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق