باسلام

خواهشمند است جهت ارتباط با صندوق با شماره های 43692358 و 43692357 -021 و شماره فکس 88788509 و 43692136 تماس حاصل نمایید.

مدیریت صندوق امین انصار

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,759,857
تعداد واحدهای باقی مانده: 240,143
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,915,333,119,828
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,134
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,007,868
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,015,738
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
مدیر سرمایه‌گذاری : سید علی تقوی ,فریبا پویان فر ,محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 1,009,134 1,007,868 7,870 73,771 61,601,928 86,091 41,987,020 19,759,857 19,915,333,119,828
  2 1398/02/30 1,008,552 1,007,289 7,179 244,256 61,528,157 104,740 41,900,929 19,772,177 19,916,301,412,140
  3 1398/02/29 1,007,978 1,006,706 7,627 87,406 61,283,901 96,968 41,796,189 19,632,661 19,764,327,400,784
  4 1398/02/28 1,007,363 1,006,135 7,457 0 61,196,495 246,540 41,699,221 19,642,223 19,762,728,746,840
  5 1398/02/27 1,006,868 1,005,640 7,090 0 61,196,495 0 41,452,681 19,888,763 20,000,926,557,377
  6 1398/02/26 1,006,380 1,005,152 7,103 124,125 61,196,495 0 41,452,681 19,888,763 19,991,223,920,866
  7 1398/02/25 1,005,886 1,004,657 7,121 145,868 61,072,370 107,500 41,452,681 19,764,638 19,856,677,586,053
  8 1398/02/24 1,005,298 1,004,067 7,605 99,251 60,926,502 102,625 41,345,181 19,726,270 19,806,506,487,782
  9 1398/02/23 1,004,426 1,003,200 9,897 207,333 60,827,251 156,114 41,242,556 19,729,644 19,792,778,450,165
  10 1398/02/22 1,003,835 1,002,602 8,523 235,423 60,619,918 90,819 41,086,442 19,678,425 19,729,635,576,412
  11 1398/02/21 1,003,287 1,002,062 9,980 0 60,384,495 212,908 40,995,623 19,533,821 19,574,096,631,087
  12 1398/02/20 1,002,740 1,001,514 10,881 0 60,384,495 0 40,782,715 19,746,729 19,776,630,410,936
  13 1398/02/19 1,002,191 1,000,966 10,950 377,017 60,384,495 0 40,782,715 19,746,729 19,765,800,884,926
  14 1398/02/18 1,001,646 1,000,407 11,137 0 60,007,478 152,712 40,782,715 19,369,712 19,377,588,754,800
  15 1398/02/17 1,001,266 1,000,046 9,711 167,713 60,007,478 306,598 40,630,003 19,522,424 19,523,317,325,419
  16 1398/02/16 1,001,231 1,000,007 9,376 311,579 59,839,765 135,799 40,323,405 19,661,309 19,661,450,258,463
  17 1398/02/15 1,018,225 1,016,987 10,277 0 59,528,186 112,909 40,187,606 19,485,529 19,816,521,997,764
  18 1398/02/15 1,001,238 1,000,000 10,277 0 59,528,186 112,909 40,187,606 19,485,529 19,485,521,316,641
  19 1398/02/14 1,016,794 1,015,584 11,761 0 59,528,186 252,319 39,961,788 19,598,438 19,903,855,810,025
  20 1398/02/13 1,016,243 1,015,051 10,438 0 59,528,186 0 39,709,469 19,850,757 20,149,533,980,180