صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع 9 تیر ماه صندوق امین انصار تشکیل شد
منبع -
مقدمه با سلام مجمع صندوق سرمایه ­ گذاری امین انصار ثبت‌شده به شماره 11161 مورخ 23/08/1391 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحدهای سرمایه ­ گذاری ممتاز در ساعت 9 صبح روز ­یکشنبه مورخ 09/04/1398 در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی­عصر، بالاتر از ب...
متن خبر

با سلام

مجمع صندوق سرمایه­گذاری امین انصار ثبت‌شده به شماره 11161 مورخ 23/08/1391 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز در ساعت 9 صبح روز ­یکشنبه مورخ 09/04/1398 در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی­عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تشکیل گردید.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به‌اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

1- مطابق با نامه شماره 50146/122 مورخ 02/04/1398 اداره امور نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با جلسه مجمع مذکور مدت فعالیت صندوق از تاریخ 16/04/1398 به مدت یکسال تمدید می گردد.

 

پیوست