صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود تیر ماه صندوق امروز واریز میگردد
منبع -
مقدمه با سلام به اطلاع دارندگان واحد های صندوق امین انصار می رساند سود تیرماه صندوق با نرخ 20 درصد با ضریب 16.987 ریال امروز به حساب سرمایه گذاران محترم صندوق واریز می گردد. "صندوق سرمایه گذاری امین انصار"
متن خبر

با سلام

به اطلاع دارندگان واحد های صندوق امین انصار می رساند سود تیرماه صندوق با نرخ 20 درصد با ضریب 16.987 ریال امروز به حساب سرمایه گذاران محترم صندوق واریز می گردد.

"صندوق سرمایه گذاری امین انصار"

پیوست