صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود آبان ماه صندوق واریز گردید
منبع -
مقدمه با سلام به اطلاع دارندگان واحد های صندوق امین انصار می رساند سود آبان ماه صندوق با نرخ 20 درصد با ضریب 16،439 ریال به حساب سرمایه گذاران محترم صندوق واریز گردید. "صندوق سرمایه گذاری امین انصار"
متن خبر

با سلام

به اطلاع دارندگان واحد های صندوق امین انصار می رساند سود آبان ماه صندوق با نرخ 20 درصد با ضریب 16,439 ریال به حساب سرمایه گذاران محترم صندوق واریز گردید.

"صندوق سرمایه گذاری امین انصار"

پیوست