صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 16 دی 1398
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 16 دی 1398
متن خبر

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 16 دی 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

-       -  تصویب بخشنامه شماره 12010065 مورخ 02/10/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار.

-       -  الزام عضویت کلیه نهادهای مالی در کانون نهادهای سرمایه گذاری طبق ابلاغیه شماره 12020132.

پیوست