صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود بهمن ماه صندوق امروز واریز میگردد
منبع -
مقدمه با سلام به اطلاع دارندگان واحد های صندوق امین انصار می رساند سود بهمن ماه صندوق با نرخ 20 درصد سالیانه با ضریب 16،439 ریال به حساب سرمایه گذاران محترم صندوق واریز می‌گردد. "صندوق سرمایه گذاری امین انصار"
متن خبر

با سلام
به اطلاع دارندگان واحد های صندوق امین انصار می رساند سود بهمن ماه صندوق با نرخ 20 درصد سالیانه با ضریب 16،439 ریال  به حساب سرمایه گذاران محترم صندوق واریز می‌گردد.
"صندوق سرمایه گذاری امین انصار"

پیوست