صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی -
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق در تاریخ 3 اسفند 1398
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع سالانه صندوق در تاریخ 3 اسفند 1398
متن خبر

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع سالانه صندوق مورخ 3 اسفند 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

-          استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.

-          استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/09/30

-          تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/09/30

-          انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

-          انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به 1399/09/30.

پیوست