صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود مهرماه 1400 صندوق سرمایه گذاری امین انصار واریز گردید.
منبع -
مقدمه سود مهرماه 1400 صندوق سرمایه گذاری امین انصار واریز گردید.
متن خبر

باسلام

 به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین انصار می رساند، سود شهریور-مهر ماه صندوق امین انصار با ضریب بازدهی 17.740ریال، معادل 21/6 درصد از محل  NAV به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردیدهمچنین پیرو ابلاغیه شماره 12020112 بابت پرداخت سود، 1 درصد از محل ذخیره ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید.

مطابق با محاسبات انجام شده میانگین نرخ سود پرداختی صندوق در مهرماه 1400، 22/5 درصد می باشد.

پیوست