صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی -
عنوان خبر سود آبان ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری امین انصار واریز گردید.
منبع -
مقدمه سود آبان ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری امین انصار واریز گردید.
متن خبر

باسلام

 به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین انصار می رساند، سود مهر-آبان ماه صندوق امین انصار با ضریب بازدهی 16.439ریال، معادل 20 درصد از محل  NAV به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردیدهمچنین پیرو ابلاغیه شماره 12020112 بابت پرداخت سود، 1 درصد از محل ذخیره ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید.

مطابق با محاسبات انجام شده میانگین نرخ سود پرداختی صندوق در آبان ماه 1400، 21 درصد می باشد.

پیوست