صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر مجمع مورخ 1401/02/04ساعت 14:30 صندوق سرمایه گذاری امین انصار برگزار گردید.
منبع -
مقدمه مجمع مورخ 1401/02/04ساعت 14:30 صندوق سرمایه گذاری امین انصار برگزار گردید.
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای ممتاز در ساعت  14:30روز یکشنبه مورخ 1401/02/04در محل اقامت صندوق به آدرس تهران خیابان ولیعصر خیابان قبادیان غربی پلاک 51 شرکت تامین سرمایه امین برگزار گردیدو دستور جلسه آن به تصویب رسید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صورتجلسه بارگذاری شده مراجعه نمایید.

پیوست
مشاهده پیوست