صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 بازدهی صندوق برای دوره آذرماه برابر 19.20 درصد سالیانه محقق شد... ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
62 بازدهی صندوق برای دوره آبان ماه برابر 19.51 درصد سالیانه محقق شد... ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
63 بازدهی صندوق برای دوره مهرماه برابر 19.6 درصد سالیانه محقق شد... ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
64 بازدهی صندوق برای دوره شهریور ماه برابر ۲۰.۵۳ درصد سالیانه محقق شد... ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
65 سود صندوق برای مردادماه برابر 19.5 درصد سالیانه محقق شد... ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
66 سود صندوق برای تیرماه برابر 19.6 درصد سالیانه محقق شد... ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
67 صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ صندوق امین انصار مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
68 صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ صندوق امین انصار مبنی بر تغییر هزینه حسابرس صندوق ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
69 صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ صندوق امین انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
70 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۴/۱۲/۸ مبنی بر تصویب صورت های مالی سالانه ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
سایز صفحه