صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۶۶۸,۹۶۳ ۸.۳۳ % ۸,۱۹۲,۶۹۳ ۴۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۲,۸۸۲ ۴۹.۹۲ % ۱۷۱,۵۳۱ ۰.۸۶ % ۱,۴۰۵,۵۰۵ ۷.۰۱ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۶۶۸,۷۲۴ ۸.۳۳ % ۸,۱۸۸,۸۰۸ ۴۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۹,۹۹۴,۰۱۶ ۴۹.۹ % ۱۷۵,۱۰۸ ۰.۸۷ % ۱,۴۰۵,۲۶۶ ۷.۰۲ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۶۶۹,۵۲۲ ۸.۳۴ % ۸,۱۸۲,۸۳۰ ۴۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۱,۹۴۱ ۴۹.۹۵ % ۱۶۹,۸۴۸ ۰.۸۵ % ۱,۴۰۴,۷۷۰ ۷.۰۲ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۶۷۴,۷۰۰ ۸.۲۲ % ۸,۱۷۲,۶۱۲ ۴۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۳۲,۰۴۵ ۵۰.۷۲ % ۱۹۲,۴۶۶ ۰.۹۴ % ۱,۴۰۵,۶۳۹ ۶.۹ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۶۷۴,۰۹۰ ۸.۲۷ % ۸,۱۵۱,۲۹۴ ۴۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۳,۹۶۱ ۵۰.۵۵ % ۱۸۷,۰۴۵ ۰.۹۲ % ۱,۴۰۵,۱۶۱ ۶.۹۴ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۶۷۳,۱۷۸ ۸.۱۶ % ۸,۱۴۷,۲۰۷ ۳۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۸۳,۳۰۱ ۵۱.۱۴ % ۱۹۵,۱۰۴ ۰.۹۵ % ۱,۴۰۱,۱۲۵ ۶.۸۴ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۶۶۶,۵۲۸ ۸.۲۱ % ۷,۹۴۷,۵۶۸ ۳۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۹۷,۶۳۹ ۵۱.۷۱ % ۱۸۹,۷۴۳ ۰.۹۳ % ۱,۳۹۴,۲۵۹ ۶.۸۷ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۶۶۶,۲۸۹ ۸.۲۱ % ۷,۹۴۳,۸۰۴ ۳۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۹۴,۸۸۷ ۵۱.۷۲ % ۱۸۶,۹۴۱ ۰.۹۲ % ۱,۳۹۴,۰۲۰ ۶.۸۷ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۶۶۶,۰۵۰ ۸.۲۱ % ۷,۹۴۰,۰۴۴ ۳۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۹۴,۸۸۷ ۵۱.۷۴ % ۱۸۱,۳۹۴ ۰.۸۹ % ۱,۳۹۳,۷۸۱ ۶.۸۷ %