صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۰۶ ۱.۴۱ ۲۳.۶۳ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۷ ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۰۵ ۱.۲۸ ۲۰.۷۱ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۹۳) ۲۰.۸ (۹۶.۶۶)
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۲۰.۶۹ (۵۴.۵۷)
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۲۰.۷۸ ۹۱.۷۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۰۶ ۲.۶۳ ۲۴.۲۲ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۱ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۲ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۰.۸۳ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۹۹ ۲۰.۸ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۰۵ ۴.۳۶ ۲۰.۸۶ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۰۵ ۴.۴ ۲۰.۷۴ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۷ ۲۳.۵ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۲ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ (۱.۴) ۲۰.۸۷ (۹۹.۴۲)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۵ (۱.۹۱) ۲۰.۹۳ (۹۹.۹۱)
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۹۴ ۰