صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۰.۰۵ ۲.۶۲ ۱۹.۰۸ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰.۰۳ ۱.۷۳ ۱۲.۵۳ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۱ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۴۷ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۷۵ ۱۸.۰۱ ۱,۴۴۹.۴۹
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰.۰۵ (۱.۳۵) ۲۱.۴۴ (۹۹.۳)
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۱.۲۳ ۱۸.۳۷ ۸,۴۹۵.۰۲
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۰۵ (۰.۵۶) ۲۱.۰۶ (۸۷.۲۴)
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۰۳ ۱.۵۸ ۱۳.۳۵ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۵۷ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۶ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۰.۰۵ ۳.۷۳ ۱۹.۷۶ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۰.۰۵ ۱.۸۲ ۱۹.۸۱ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۰۵ ۱.۳ ۱۹.۷۸ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۷۸ ۱۹.۷۹ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۰۴ ۲.۱۸ ۱۵.۲۳ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۷۸ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۶ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۷۵ ۱۹.۸۳ ۱,۴۵۱.۹۸
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۲۷) ۱۹.۸۹ (۶۲.۷۹)