صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰.۰۷ (۲.۶۶) ۲۷.۴۱ (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۱ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۱ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶۱ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۲۰.۸ ۱۱۸.۲۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۰۵ (۳.۴۱) ۲۰.۸۶ (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰.۰۵ (۱.۹۴) ۲۰.۸۲ (۹۹.۹۲)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۲۸ ۲۰.۸۸ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۲.۸۸ ۲۵.۱۵ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۵ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۳ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۴۵) ۲۰.۹۷ (۸۰.۸۵)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۵ (۲.۰۱) ۲۰.۹۴ (۹۹.۹۴)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۱۳ ۰.۲۲ ۶۳.۵ ۱۲۲.۲۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۰۵ (۲.۱۷) ۲۰.۶ (۹۹.۹۷)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۶ ۲۴.۶۲ ۲۷۷.۳۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶۵ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۶۴ ۰