صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۰۶ ۳.۷۲ ۲۶.۳۴ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۵ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۶ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۰۵ ۱.۳۴ ۲۰.۶۴ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰.۰۶ (۳.۵۱) ۲۶.۷۲ (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۹ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۶ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰.۰۶ (۲.۷۳) ۲۶.۳۱ (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۳۳ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰.۰۵ (۱.۵۳) ۲۰.۶۳ (۹۹.۶۴)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۲۰.۷۳ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۰۵ ۲.۷۶ ۲۰.۶۵ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۰۵ (۱.۹۳) ۲۰.۷۱ (۹۹.۹۲)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۰.۰۸ (۲.۹۷) ۳۲.۴۸ (۱۰۰)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۱ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۸۶ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۳۷) ۲۰.۷۶ (۷۴.۱۸)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰.۰۵ (۲.۵۱) ۲۰.۸۶ (۹۹.۹۹)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۲۰.۷۸ ۳۸۲.۸۵