صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۳ ۰
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹ ۰
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۲۷ ۲۱.۱۸ ۱۶۶.۲۲
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰.۰۵ (۲.۳۳) ۲۰.۱۹ (۹۹.۹۸)
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۳۳) ۲۱.۲۱ (۷۰.۱۳)
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰.۰۵ (۰.۸۹) ۱۹.۱۷ (۹۶.۱۷)
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۸۸) ۲۲.۲ (۹۵.۹۸)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۲ ۰
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۴ ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۰۵ (۰.۰۳) ۲۰.۲۶ (۱۱.۳)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۱۵ ۲۰.۲۲ ۷۰.۴۲
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۳) ۲۰.۲۸ (۶۷.۱)
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰.۰۶ (۱.۸۸) ۲۳.۴۹ (۹۹.۹)
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۰۵) ۱۷.۰۱ (۱۵.۷)
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۳۶ ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ (۱.۴۹) ۰ (۹۹.۵۸) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱.۶۲ ۰.۰۲ ۳۵,۳۶۵.۳۷ ۷.۴۲
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۰.۰۴ (۰.۹۶) ۱۷.۷ (۹۷.۰۵)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۲۰.۲۴ (۵۴.۷۴)