صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۰۵ ۱.۳۶ ۲۰.۷۶ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۰۵ ۱.۳۱ ۲۰.۷۷ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۰۶ (۰.۱۴) ۲۵.۲ (۴۰.۷)
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۴ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۴ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۲۰.۸۲ ۱۱۶.۷
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰.۰۵ (۲.۷۸) ۲۰.۸۳ (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۱۱) ۲۰.۸ (۳۲.۶۳)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۱۹ ۲۰.۷۲ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۶ ۰.۳۹ ۲۴.۳ ۳۱۹.۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۴۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۳۶ ۲۰.۸۶ ۲۷۶.۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۲۰.۷۸ (۵۴.۴۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۵ ۱.۱۴ ۲۰.۹۷ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۴۱ ۲۰.۹۴ ۳۴۲.۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۱۴ (۱.۴۱) ۶۷.۷۳ (۹۹.۴۳)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱ ۰