صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۰۵ ۱.۵۸ ۲۰.۹۴ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۱۳ ۰ ۶۳.۱۴ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۹ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۵۳ ۲۰.۵۸ ۵۹۹.۰۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۱۹ ۲۰.۴۶ ۱۰۲.۴۹
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۰.۷۷ ۴۷۰.۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۰۵ ۱.۳ ۲۰.۶۱ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۰۸ ۲۳.۹۳ ۴,۹۲۳.۹۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۴ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۹ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۵۱ ۲۰.۷ ۵۴۵.۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۰.۶۷ ۲۹۶.۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۵ ۰.۸۸ ۲۰.۷۳ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۰.۶۹ ۱۹.۸۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۴.۰۷ ۱۱۱.۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۷ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۷ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱ ۲۰.۷۴ ۴۴.۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۶۵ ۲۰.۸ ۹۵۷.۵