صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۰۶ ۱.۲۱ ۲۴.۸۷ ۷,۸۳۱.۵۲
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۴ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰.۰۵ (۲.۶۲) ۲۰.۷۶ (۹۹.۹۹)
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰.۰۵ (۱.۲۵) ۲۰.۸۲ (۹۹)
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۰۵ ۱.۱۶ ۲۰.۸۳ ۶,۷۴۳.۷
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۶۸) ۲۰.۸ (۹۱.۶۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۵۱ ۲۰.۸۶ ۲۳,۶۶۹.۷
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۴ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۰۵ ۱.۰۸ ۲۰.۸۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۷۲ ۲۰.۹۳ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۰۵ ۱.۵۲ ۲۰.۹۴ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۱۴ ۰ ۶۴.۳۹ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۰۵ ۱.۶۱ ۲۰.۵۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۶۶ ۰