صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۰.۰۵ ۲.۶۹ ۲۰.۶۶ ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۰.۰۵ ۱.۹۳ ۲۰.۶۷ ۱۰۶,۰۶۹.۷۸
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۷۴ ۲۲.۴۸ ۱,۳۸۱.۵۱
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۸ ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۵ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۰.۰۵ ۰.۴۵ ۲۱.۰۲ ۴۲۱.۰۱
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۷۲) ۲۰.۷۳ (۹۲.۷۶)
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۰.۰۵ (۰.۰۳) ۲۰.۵۶ (۹.۰۸)
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۴ ۰
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۰.۰۶ ۲.۲۳ ۲۳.۲۴ ۳۱۶,۶۵۶.۹۱
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۲ ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۴ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰.۰۵ (۰.۹۸) ۲۰.۵۸ (۹۷.۲۶)
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۲۰.۹۴ ۱۶.۶۲
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۰.۰۵ ۲.۹۲ ۲۱.۵۲ ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۴۵ ۲۰.۰۹ ۴۱۷.۷۷
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۶۳ ۲۲.۲۱ ۸۹۴.۱۶
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۲ ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۵۶ ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۸ ۰