صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۰۵ ۰.۱۳ ۲۰.۷۶ ۵۹.۲۲
۲۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰.۰۵ (۱.۴۸) ۲۰.۸۲ (۹۹.۵۷)
۲۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ (۰.۰۷) ۲۵.۰۸ (۲۱.۹۴)
۲۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵ ۰
۲۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۲ ۰
۲۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۱۴ ۲۰.۸۲ ۶۸.۴۹
۲۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۰.۸۸ ۲,۴۵۷.۰۷
۲۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۰.۸۵ ۲۹۸.۵
۲۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰.۰۵ (۱) ۲۰.۹ (۹۷.۴۶)
۲۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۱۷ ۲۲.۹۲ ۸۷.۳۲
۲۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۲ ۰
۲۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۹۴ ۰
۲۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۱۳ ۰ ۶۱.۹۷ ۰
۲۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۲۰.۵۷ ۱۱۹.۴۸
۲۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰.۰۵ (۱.۳۹) ۲۰.۶۲ (۹۹.۳۹)
۲۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۲۰.۵۵ ۳۱.۳۳
۲۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۳) ۲۲.۴۸ (۶۶.۶۹)
۲۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۴ ۰
۲۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۶۷ ۰