صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۳۲۱ ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۲۴ ۲۴.۶۲ ۱۴۲.۱۴
۲۳۲۲ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ۰.۰۱ (۰.۲۴) ۴.۳۲ (۵۸.۷)
۲۳۲۳ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ (۰.۵۲) ۰.۲۵ (۸۵.۱۶) ۱۴۴.۶۷
۲۳۲۴ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۲۲ ۲۳.۸۶ ۸,۲۶۷.۴۴
۲۳۲۵ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ ۰.۰۶ ۲.۱۱ ۲۳.۹۲ ۲۰۱,۷۲۲.۹۲
۲۳۲۶ ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۴ ۰
۲۳۲۷ ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۶ ۰
۲۳۲۸ ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۸) ۲۳.۳۳ (۹۴.۷۶)
۲۳۲۹ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ ۰.۰۶ ۰.۸۱ ۲۳.۳ ۱,۸۰۷.۸۷
۲۳۳۰ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۴۵ ۲۲.۸۵ ۴۱۶.۶۳
۲۳۳۱ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ ۲.۴۱ ۰.۲۶ ۶۰۰,۳۵۱.۷۹ ۱۶۲.۳۲
۲۳۳۲ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ ۰.۰۶ (۰.۲۳) ۲۲.۶۶ (۵۷.۰۶)
۲۳۳۳ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ ۰.۰۶ ۱.۷۷ ۲۲.۶۳ ۵۹,۸۳۴.۲۶
۲۳۳۴ ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۶ ۰
۲۳۳۵ ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ ۰.۰۶ (۱.۳۴) ۲۲.۵۷ (۹۹.۲۸)
۲۳۳۶ ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۰۹ ۲۳.۱ ۵,۱۲۶.۰۷
۲۳۳۷ ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۲۷ ۲۳.۰۸ ۱۶۶.۵۶
۲۳۳۸ ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ ۰.۰۶ (۰.۲۷) ۲۳.۷۹ (۶۲.۴۸)
۲۳۳۹ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۴۶ ۲۲.۵ ۴۴۳.۲۲
۲۳۴۰ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵۵ ۰