صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۳۴۱ ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ ۰.۰۳ ۰.۴۸ ۱۱.۵۴ ۴۸۰.۷۴
۲۳۴۲ ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ (۰.۰۲) (۰.۴۸) (۸.۷) (۸۲.۷۸)
۲۳۴۳ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ (۱.۰۸) (۰.۸۱) (۹۸.۱۳) (۹۴.۷۹)
۲۳۴۴ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ ۰.۱۲ ۰.۱۹ ۵۵.۲ ۹۹.۵۹
۲۳۴۵ ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ (۰.۲۲) (۰.۷۸) (۵۵.۳۷) (۹۴.۲۸)
۲۳۴۶ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱.۰۸ ۱.۱ ۵,۰۰۹.۰۲ ۵,۲۶۳.۳۹
۲۳۴۷ ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۶۵ ۰
۲۳۴۸ ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۲۴ ۲۴.۶۲ ۱۴۲.۱۴
۲۳۴۹ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ۰.۰۱ (۰.۲۴) ۴.۳۲ (۵۸.۷)
۲۳۵۰ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ (۰.۵۲) ۰.۲۵ (۸۵.۱۶) ۱۴۴.۶۷
۲۳۵۱ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۲۲ ۲۳.۸۶ ۸,۲۶۷.۴۴
۲۳۵۲ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ ۰.۰۶ ۲.۱۱ ۲۳.۹۲ ۲۰۱,۷۲۲.۹۲
۲۳۵۳ ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۴ ۰
۲۳۵۴ ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۶ ۰
۲۳۵۵ ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۸) ۲۳.۳۳ (۹۴.۷۶)
۲۳۵۶ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ ۰.۰۶ ۰.۸۱ ۲۳.۳ ۱,۸۰۷.۸۷
۲۳۵۷ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۴۵ ۲۲.۸۵ ۴۱۶.۶۳
۲۳۵۸ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ ۲.۴۱ ۰.۲۶ ۶۰۰,۳۵۱.۷۹ ۱۶۲.۳۲
۲۳۵۹ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ ۰.۰۶ (۰.۲۳) ۲۲.۶۶ (۵۷.۰۶)
۲۳۶۰ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۶۳ ۰