صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۲۰.۹۴ ۱۶.۶۲
۲۲۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۰.۰۵ ۲.۹۲ ۲۱.۵۲ ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹
۲۲۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۴۵ ۲۰.۰۹ ۴۱۷.۷۷
۲۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۶۳ ۲۲.۲۱ ۸۹۴.۱۶
۲۲۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۲ ۰
۲۲۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۵۶ ۰
۲۲۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۸۷ ۲۰.۸۸ ۸۵,۱۲۵.۹۴
۲۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۹۷ ۲۰.۹۴ ۳,۳۰۹.۴۹
۲۲۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۲۸ ۲۰.۸۶ ۱۷۳.۴۱
۲۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۰.۰۵ ۰.۸۲ ۲۰.۹۲ ۱,۹۰۳.۸
۲۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۶۸ ۲۱.۹۵ ۱,۰۷۳.۷۶
۲۳۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۲۳۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۰.۱۴ ۰ ۶۵.۶ ۰
۲۳۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۳ ۰
۲۳۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۸ ۰
۲۳۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۹ ۰
۲۳۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۰۴) ۲۰.۳۱ (۱۴.۰۵)
۲۳۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰.۰۵ ۲.۱ ۲۱.۴۵ ۱۹۸,۱۳۲.۹۷
۲۳۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۰۳ ۰