صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۰۶ ۱.۲۱ ۲۲.۶۱ ۷,۸۶۱.۷۱
۲۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۹ ۰
۲۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۸۳ ۲۰.۷ ۱,۹۴۶.۷
۲۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۷۱ ۰
۲۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۷۷) ۲۰.۶۸ (۹۴.۰۷)
۲۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۹۴ ۰
۲۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۴ ۰
۲۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۸۱) ۲۰.۶۳ (۹۴.۹۲)
۲۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰.۰۵ ۲.۰۳ ۲۰.۸۲ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۲۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۲۶ ۲۰.۷۴ ۱۵۷.۴۹
۲۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰.۰۷ (۲.۶۶) ۲۷.۴۱ (۹۹.۹۹)
۲۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۱ ۰
۲۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۱ ۰
۲۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶۱ ۰
۲۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۲۰.۸ ۱۱۸.۲۱
۲۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۰۵ (۳.۴۱) ۲۰.۸۶ (۱۰۰)
۲۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰.۰۵ (۱.۹۴) ۲۰.۸۲ (۹۹.۹۲)
۲۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۲۸ ۲۰.۸۸ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۲۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۲.۸۸ ۲۵.۱۵ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۵ ۰