صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۰۱ ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۰۵) ۱۶.۳۷ (۱۵.۲)
۲۴۰۲ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۱۴.۳۶ ۱۷.۹۲
۲۴۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ (۰.۰۵) (۰.۰۶) (۱۵.۶۸) (۱۹.۶۱)
۲۴۰۴ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ ۰.۰۹ ۰.۲۵ ۳۹.۹۱ ۱۴۹.۵۶
۲۴۰۵ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ (۰.۲۲) (۰.۴۷) (۵۵.۴۵) (۸۲.۳۸)
۲۴۰۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) (۰.۲۷) (۵.۱۱) (۶۲.۹۵)
۲۴۰۷ ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۱ ۰
۲۴۰۸ ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ ۰.۰۴ (۰.۰۲) ۱۶.۰۲ (۵.۸۹)
۲۴۰۹ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۶.۱۲ ۶.۲۶
۲۴۱۰ ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ ۰.۱۴ ۰.۰۳ ۶۶.۹۳ ۹.۸۹
۲۴۱۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ ۰.۱۶ ۰.۲۷ ۷۷.۵۷ ۱۶۳.۹۷
۲۴۱۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۶۷ ۱۸.۴ ۱,۰۴۹.۰۵
۲۴۱۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ ۰.۳۷ ۲.۲ ۲۸۹.۹۴ ۲۸۵,۱۰۱.۸۸
۲۴۱۴ ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۷ ۰
۲۴۱۵ ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ ۰.۰۴ (۰.۳۲) ۱۶.۳۸ (۶۹.۲۸)
۲۴۱۶ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۰.۰۱ ۰.۳۲ ۲.۴۹ ۲۲۵.۵۳
۲۴۱۷ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ (۰.۰۶) ۰.۹۳ (۱۸.۶۸) ۲,۸۶۳.۰۳
۲۴۱۸ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ ۰.۴۲ ۱.۱۸ ۳۵۷.۲۶ ۷,۱۴۴.۴۳
۲۴۱۹ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۰.۵۵ ۰.۷۱ ۶۴۸.۸۲ ۱,۲۱۸.۷۳
۲۴۲۰ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ (۰.۱۸) (۰.۲۸) (۴۹.۰۱) (۶۴.۶)