صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۸ ۰
۲۴۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۹۹ ۲۰.۴۸ ۳,۵۱۷.۵۴
۲۴۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۳۲ ۲۰.۸۹ ۲۲۰.۰۳
۲۴۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰.۰۶ ۰.۳ ۲۶.۵۸ ۱۹۸.۰۲
۲۴۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۷ ۰
۲۴۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۵ ۰
۲۴۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۱ ۰
۲۴۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۲۵ ۰
۲۴۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۵ ۰
۲۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۰.۰۵ ۱.۵۷ ۲۰.۸ ۲۹,۲۸۸.۸۴
۲۵۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۰.۰۵ ۱.۹۶ ۲۰.۷۲ ۱۱۸,۰۰۴.۲۱
۲۵۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۸۲ ۲۰.۸۶ ۱,۸۴۶.۸۲
۲۵۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰.۰۵ ۱.۱۹ ۲۰.۷۹ ۷,۳۵۴.۰۹
۲۵۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸ ۰
۲۵۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۶ ۰
۲۵۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۷۲ ۲۰.۸۷ ۱,۲۶۲.۵۱
۲۵۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۳۲ ۲۰.۸۴ ۲۲۲.۷۶
۲۵۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰.۰۵ ۱.۷۶ ۲۰.۸۵ ۵۹,۰۲۱.۶۶
۲۵۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۹ ۲۰.۹ ۲,۵۰۸.۸۴
۲۶۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۹۲ ۰