صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۹۳ ۰
۲۶۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۹ ۰
۲۶۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰.۱۳ ۰.۱۴ ۶۲.۰۳ ۶۸.۷۴
۲۶۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۰.۰۵ (۱) ۲۰.۶۱ (۹۷.۴۶)
۲۶۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۰.۰۵ (۰.۱۲) ۲۰.۵۸ (۳۶.۴۵)
۲۶۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۲۰.۷۲ ۱۷.۴۴
۲۶۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۵۶) ۲۲.۵۳ (۸۷.۱)
۲۶۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۶ ۰
۲۶۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۳ ۰
۲۷۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۳۵ ۲۰.۷۲ ۲۶۳.۰۷
۲۷۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۰.۰۵ (۱.۲۵) ۱۸.۶۶ (۹۸.۹۸)
۲۷۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۴۶ ۲۲.۶۴ ۴۳۳.۴۶
۲۷۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰.۰۵ ۱.۰۷ ۲۰.۵۴ ۴,۸۱۷.۳۱
۲۷۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۰.۰۵ ۳ ۲۰.۵۵ ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸
۲۷۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۴ ۰
۲۷۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۹ ۰
۲۷۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰.۰۵ ۱.۳۴ ۲۰.۸۹ ۱۲,۵۷۸.۸۲
۲۷۸ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۴۴ ۲۰.۸۶ ۳۸۸.۳۷
۲۷۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۷۸ ۰