صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۱۳ (۰.۴۱) ۶۲.۰۳ (۷۷.۹۶)
۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰.۰۶ (۴.۳۶) ۲۲.۹۸ (۱۰۰)
۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۶ ۰
۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۸ ۰
۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۰۵ ۱.۸۸ ۲۰.۶۴ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۲۰.۶۱ ۳۱۴.۱۱
۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۰۵ ۱.۵۷ ۲۰.۶۲ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۵۷ ۲۰.۶۸ ۶۹۷.۸۷
۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰.۰۶ ۱.۸۱ ۲۳.۲ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴ ۰
۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵ ۰
۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۳۲) ۲۰.۷۳ (۶۹.۳۳)
۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۸۱ ۲۰.۶۹ ۱,۷۶۷.۹۸
۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۷۴ ۲۰.۷۵ ۱,۳۸۱.۶۹
۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۰۵ ۰.۷۷ ۲۰.۷۲ ۱,۵۴۱.۶۸
۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۰۶ ۱.۰۵ ۲۳.۸۸ ۴,۴۰۶.۷۳
۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۸ ۰
۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۱ ۰
۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۰۵ ۱ ۲۰.۷۲ ۳,۶۱۲.۶۶