صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۰۵ ۰.۹۷ ۲۰.۸۷ ۳,۲۸۵.۹۵
۴۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰.۰۵ ۱.۵۱ ۲۰.۹۳ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۴۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۰۵ ۱.۵۸ ۲۰.۹۴ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۴۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۱۳ ۰ ۶۳.۱۴ ۰
۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۹ ۰
۴۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۵۳ ۲۰.۵۸ ۵۹۹.۰۱
۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۱۹ ۲۰.۴۶ ۱۰۲.۴۹
۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۰.۷۷ ۴۷۰.۷۶
۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۰۵ ۱.۳ ۲۰.۶۱ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۰۸ ۲۳.۹۳ ۴,۹۲۳.۹۴
۵۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۴ ۰
۵۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۹ ۰
۵۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۵۱ ۲۰.۷ ۵۴۵.۷۷
۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۰.۶۷ ۲۹۶.۵۴
۵۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۵ ۰.۸۸ ۲۰.۷۳ ۲,۳۸۴.۲۵
۵۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۰.۶۹ ۱۹.۸۳
۵۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۴.۰۷ ۱۱۱.۲۲
۵۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۷ ۰
۵۹ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۷ ۰