صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۱ ۰
۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۲ ۰
۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۰۶ ۱.۲۱ ۲۲.۲۷ ۸,۰۱۳.۲۸
۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۶ ۰
۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۷۵ ۲۰.۸ ۱,۴۱۱.۸۱
۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۱۶) ۲۰.۷۶ (۴۳.۹۲)
۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۲۰.۷۸ ۲.۰۲
۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۴۷ ۰
۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۹ ۰
۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۶۷ ۲۰.۹ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۰.۸۲ ۴۶۸.۳۴
۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۴ ۰
۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۲۰.۸۹ ۱۲۵.۶۴
۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۲۰.۸۶ ۲۲.۷۱
۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۹۲ ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۸ ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۲۰.۹۴ (۳۹.۲۶)
۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱.۸۱ (۰.۴۶) ۶۹,۰۴۰.۲۱ (۸۱.۵۶)
۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۳۸ ۰