صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۲ ۰
۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۹۴ ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۱۳ ۰ ۶۱.۹۷ ۰
۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۲۰.۵۷ ۱۱۹.۴۸
۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰.۰۵ (۱.۳۹) ۲۰.۶۲ (۹۹.۳۹)
۸۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۲۰.۵۵ ۳۱.۳۳
۸۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۳) ۲۲.۴۸ (۶۶.۶۹)
۸۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۴ ۰
۸۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۶۷ ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۰۶ ۱.۲۱ ۲۲.۶۱ ۷,۸۶۱.۷۱
۹۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۹ ۰
۹۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۸۳ ۲۰.۷ ۱,۹۴۶.۷
۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۷۱ ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۷۷) ۲۰.۶۸ (۹۴.۰۷)
۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۹۴ ۰
۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۴ ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۸۱) ۲۰.۶۳ (۹۴.۹۲)
۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰.۰۵ ۲.۰۳ ۲۰.۸۲ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۲۶ ۲۰.۷۴ ۱۵۷.۴۹