صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۱۱) ۲۰.۸ (۳۲.۶۵)
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۱۹ ۲۰.۷۲ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۶ ۰.۳۹ ۲۴.۳ ۳۱۹.۷۴
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱ ۰
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۴۵ ۰
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۳۶ ۲۰.۸۶ ۲۷۶.۹۲
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۲۰.۷۸ (۵۴.۴۴)
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۵ ۱.۱۴ ۲۰.۹۷ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۴۱ ۲۰.۹۴ ۳۴۲.۱۶
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۱۴ (۱.۴۱) ۶۷.۷۳ (۹۹.۴۳)
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۱ ۰
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱ ۰
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۲۷ ۲۰.۶۲ ۱۶۶.۶۸
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۴۷ ۲۰.۶۸ ۴۴۷.۲
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۵۷) ۲۰.۶۴ (۸۷.۴۸)
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۰۶ (۰.۰۲) ۲۴.۷۲ (۶.۳۶)
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۴ ۰
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۵ ۰
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۹ ۰