صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۲.۸۸ ۲۵.۱۵ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۵ ۰
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۳ ۰
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۴۵) ۲۰.۹۷ (۸۰.۸۵)
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۵ (۲.۰۱) ۲۰.۹۴ (۹۹.۹۴)
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۱۳ ۰.۲۲ ۶۳.۵ ۱۲۲.۲۵
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۰۵ (۲.۱۷) ۲۰.۶ (۹۹.۹۷)
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۶ ۲۴.۶۲ ۲۷۷.۳۵
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶ ۰
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶۵ ۰
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۲۰.۶۴ ۲.۱۵
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۲۰.۶۱ ۳۷۶.۶۵
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۰۵ ۲.۰۳ ۲۰.۶۷ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۵ (۰.۵۵) ۲۰.۶۴ (۸۶.۸۴)
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۰۶ ۱.۷۹ ۲۲.۵۳ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷ ۰
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۷۱ ۲۰.۷۳ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۲۰.۶۹ ۱۳۶.۴۲