صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۵ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۶ ۰
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۰۵ ۱.۳۴ ۲۰.۶۴ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰.۰۶ (۳.۵۱) ۲۶.۷۲ (۱۰۰)
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۹ ۰
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۶ ۰
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰.۰۶ (۲.۷۳) ۲۶.۳۱ (۱۰۰)
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۵ ۰
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۳۳ ۰
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰.۰۵ (۱.۵۳) ۲۰.۶۳ (۹۹.۶۴)
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۲۰.۷۳ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۰۵ ۲.۷۶ ۲۰.۶۵ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۰۵ (۱.۹۳) ۲۰.۷۱ (۹۹.۹۲)
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۰.۰۸ (۲.۹۷) ۳۲.۴۸ (۱۰۰)
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۱ ۰
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۸۶ ۰
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۳۷) ۲۰.۷۶ (۷۴.۱۸)
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰.۰۵ (۲.۵۱) ۲۰.۸۶ (۹۹.۹۹)
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۲۰.۷۸ ۳۸۲.۸۵
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰.۰۵ ۲.۲۶ ۲۰.۷۵ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶