صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۰۵ ۱.۴۲ ۲۰.۶۶ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰.۰۵ ۱.۰۴ ۲۰.۷۶ ۴,۳۱۷.۳۱
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰.۰۵ ۲.۱۵ ۲۰.۶۸ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰.۰۵ ۱.۵۳ ۲۰.۶۵ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰.۰۶ (۰.۴۲) ۲۳.۶۲ (۷۸.۷۱)
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۸ ۰
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۷ ۰
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۹۶) ۲۰.۵۷ (۹۷.۰۱)
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰.۰۵ (۰.۴۳) ۲۰.۹۳ (۷۸.۸۸)
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۰۲) ۲۲.۱۳ (۸.۷۲)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰.۰۵ ۱.۷۳ ۱۹.۶ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۳۵ ۲۳.۳۶ ۲۵۶.۹۲
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۹ ۰
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۹ ۰
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۰۵ ۱.۱۹ ۲۰.۸۲ ۷,۲۹۷.۱۳
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۱۵ ۲۰.۹۲ ۷۴.۰۳
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲ ۲۰.۸۵ ۱۰۷.۱۲
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۰.۰۵ ۱.۲۹ ۲۰.۸۶ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۰۶ (۰.۰۴) ۲۳.۶۸ (۱۴.۱۹)
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۱ ۰