صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۰۵ ۱.۰۸ ۲۰.۸۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۷۲ ۲۰.۹۳ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۰۵ ۱.۵۲ ۲۰.۹۴ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۱۴ ۰ ۶۴.۳۹ ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۰۵ ۱.۶۱ ۲۰.۵۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۰.۶۶ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰.۰۵ (۱.۰۷) ۲۰.۵۹ (۹۸.۰۱)
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۲۰.۶ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۹۶ ۲۲.۸۵ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۹ ۰
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۲۰.۶۹ ۳۰.۸۱
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۰۵ ۱.۳۱ ۲۰.۶۶ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰.۰۵ ۲.۱ ۲۰.۷۱ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۲۸) ۲۰.۷۳ (۶۴.۲۹)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۰۶ ۱.۴۵ ۲۳.۸۳ ۱۹,۰۳۹.۲۴