صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۹ ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۰.۱۴ ۰ ۶۵.۴ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۶ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۰.۰۵ ۱.۰۹ ۲۰.۶۱ ۵,۰۵۸.۶
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۹۷ ۲۰.۴۹ ۳,۲۸۷.۰۴
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۹۳) ۲۳.۶۷ (۹۶.۷)
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹ ۰
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۶ ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۵۵ ۲۰.۵۸ ۶۳۴.۵۳
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰.۰۸ ۲.۶۱ ۳۴.۰۹ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۵۷ ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۰.۰۷ ۱.۵۲ ۳۱.۲۲ ۲۴,۶۱۰.۸
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۴) ۲۰.۵۹ (۷۶.۵۹)
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۸ ۰
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۵ ۰
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۲۰.۵ ۱۳.۹۴
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰.۰۶ ۱.۵۲ ۲۳.۳۴ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۰.۰۶ (۰.۴۶) ۲۳.۵۳ (۸۱.۴۴)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۰۱ ۰