صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۸۲ ۱۹.۶۸ ۱,۸۶۸.۹۷
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۸ ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷ ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰.۰۶ (۰.۳۴) ۲۳.۹۱ (۷۱.۵۸)
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۰.۰۹ ۱.۹۲ ۳۷.۰۷ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۰.۰۶ ۱.۸ ۲۴.۳۱ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۰.۰۵ (۲.۴۳) ۲۱.۷۳ (۹۹.۹۹)
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۰۴) ۲۲.۱ (۹۷.۷۶)
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱۱ ۰
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۶۲ ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۰.۰۴ ۱.۵۱ ۱۴.۰۸ ۲۳,۷۸۷.۱۱
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۰ (۳.۵۳) ۱.۴۳ (۱۰۰)
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۰ (۳.۶۸) ۰.۲۶ (۱۰۰)
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۰.۱۴ (۰.۲۴) ۶۵.۵۱ (۵۷.۹۴)
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۰.۰۵ ۲.۰۴ ۲۱.۱۲ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۵ ۰
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۰.۰۵ ۱.۶ ۲۰.۲۹ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۵۶ ۰