صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۱ ۰
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۲ ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۰۶ ۱.۲۱ ۲۲.۲۷ ۸,۰۱۳.۲۸
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۶ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۷۵ ۲۰.۸ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۱۶) ۲۰.۷۶ (۴۳.۹۲)
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۲۰.۷۸ ۲.۰۲
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۴۷ ۰
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۹ ۰
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۶۷ ۲۰.۹ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۰.۸۲ ۴۶۸.۳۴
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۴ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۲۰.۸۹ ۱۲۵.۶۴
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۲۰.۸۶ ۲۲.۷۱
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۹۲ ۰
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۸ ۰
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۲۰.۹۴ (۳۹.۲۶)
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰.۱۳ (۰.۴۶) ۶۳.۶۲ (۸۱.۵۶)
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۴۶ ۲۰.۳۸ ۴۲۸.۲۸