صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۹,۲۷۶,۱۴۱ ۱۵,۶۱۶ ۳۰۱,۰۱۶,۲۱۷,۸۵۶ ۲۰.۷۵
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱۹,۳۲۱,۵۹۳ ۱۵,۶۱۶ ۳۰۱,۷۲۵,۹۹۶,۲۸۸ ۲۰.۷۵
۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۷,۰۷۴,۷۵۰ ۱۶,۴۳۹ ۲۸۰,۶۹۱,۸۱۵,۲۵۰ ۲۱.۹۴
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۵,۵۳۱,۹۸۹ ۱۷,۷۴۰ ۲۷۵,۵۳۷,۴۸۴,۸۶۰ ۲۳
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۴,۹۶۷,۱۹۳ ۱۶,۶۱۱ ۲۴۸,۶۲۰,۰۴۲,۹۲۳ ۲۱.۴۱
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۱۵,۲۹۳,۶۵۲ ۱۵,۷۱۳ ۲۴۰,۳۰۹,۱۵۳,۸۷۶ ۲۰.۱۵
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱۵,۶۲۹,۴۴۸ ۱۵,۷۱۲ ۲۴۵,۵۶۹,۸۸۶,۹۷۶ ۲۰.۱۵
۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱۶,۰۴۷,۱۵۱ ۱۵,۶۳۵ ۲۵۰,۸۹۷,۲۰۵,۸۸۵ ۲۰.۰۴
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۶,۹۸۷,۷۸۸ ۱۵,۴۹۸ ۲۶۳,۲۷۶,۷۳۸,۴۲۴ ۱۹.۸۵
۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۷,۴۷۴,۷۲۳ ۱۴,۹۵۹ ۲۶۱,۴۰۴,۳۸۱,۳۵۷ ۱۹.۸