صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۱۷,۹۸۰,۱۹۲ ۱۴,۹۲۰ ۲۶۸,۲۶۴,۴۶۴,۶۴۰ ۱۹.۷۴
۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۸,۸۲۲,۹۱۹ ۱۴,۹۱۹ ۲۸۰,۸۱۹,۱۲۸,۵۶۱ ۱۹.۷۴
۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۹,۶۳۳,۲۵۶ ۱۴,۹۱۹ ۲۹۲,۹۰۸,۵۴۶,۲۶۴ ۱۹.۷۴
۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۹,۹۸۵,۵۸۹ ۱۴,۹۱۹ ۲۹۸,۱۶۵,۰۰۲,۲۹۱ ۱۹.۷۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۹,۸۸۸,۱۵۲ ۱۴,۹۸۰ ۲۹۷,۹۲۴,۵۱۶,۹۶۰ ۱۹.۸۳
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۹,۳۹۱,۰۴۸ ۱۵,۵۴۸ ۳۰۱,۴۹۲,۰۱۴,۳۰۴ ۱۹.۹۲
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۹,۹۵۸,۸۵۷ ۱۵,۸۰۱ ۳۱۵,۳۶۹,۸۹۹,۴۵۷ ۲۰.۲۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۹,۹۵۳,۵۵۷ ۱۵,۲۵۸ ۳۰۴,۴۵۱,۳۷۲,۷۰۶ ۱۹.۵۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۹,۸۳۷,۲۸۶ ۱۵,۲۵۱ ۳۰۲,۵۳۸,۴۴۸,۷۸۶ ۱۹.۵۱
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۹,۹۴۸,۵۶۷ ۱۶,۹۴۱ ۳۳۷,۹۴۸,۶۷۳,۵۴۷ ۲۱.۸۷