صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۹,۸۷۶,۰۷۵ ۱۶,۹۸۷ ۳۳۷,۶۳۴,۸۸۶,۰۲۵ ۲۱.۹۴
۳۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۱۹,۹۷۲,۶۲۱ ۱۶,۹۸۷ ۳۳۹,۲۷۴,۹۱۲,۹۲۷ ۲۱.۹۴
۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۹,۴۸۵,۵۲۹ ۱۶,۹۸۷ ۳۳۱,۰۰۰,۶۸۱,۱۲۳ ۲۱.۹۴
۳۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۹,۴۲۴,۶۰۷ ۱۵,۸۹۱ ۳۰۸,۶۷۶,۴۲۹,۸۳۷ ۲۱.۹۵
۳۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۸,۷۸۵,۴۸۷ ۱۶,۴۳۹ ۳۰۸,۸۱۴,۶۲۰,۷۹۳ ۲۱.۹۴
۳۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۷,۱۷۴,۵۶۷ ۱۶,۴۳۹ ۲۸۲,۳۳۲,۷۰۶,۹۱۳ ۲۱.۹۴
۳۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳,۸۷۶,۱۲۳ ۱۵,۶۱۷ ۲۱۶,۷۰۳,۴۱۲,۸۹۱ ۲۰.۷۵
۳۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۹,۸۱۲,۹۶۰ ۱۵,۶۵۷ ۱۵۳,۶۴۱,۵۱۴,۷۲۰ ۲۰.۸۱
۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۹,۹۳۰,۷۵۵ ۱۴,۷۹۵ ۱۴۶,۹۲۵,۵۲۰,۲۲۵ ۱۹.۵۶
۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۹,۸۳۹,۸۷۹ ۱۵,۲۸۸ ۱۵۰,۴۳۲,۰۷۰,۱۵۲ ۱۹.۵۶