صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۵۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۹,۸۹۷,۲۱۳ ۱۳,۵۶۱ ۱۳۴,۲۱۶,۱۰۵,۴۹۳ ۱۷.۸۱
۵۲ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۹,۸۹۱,۱۳۳ ۱۴,۳۱۵ ۱۴۱,۵۹۱,۵۶۸,۸۹۵ ۱۸.۸۸
۵۳ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۳,۷۹۷,۰۹۵ ۱۵,۲۸۷ ۵۸,۰۴۶,۱۹۱,۲۶۵ ۱۹.۵۶
۵۴ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۳,۶۷۰,۳۷۷ ۱۵,۵۴۲ ۵۷,۰۴۴,۹۹۹,۳۳۴ ۱۹.۹۱
۵۵ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۴,۰۵۴,۹۸۱ ۱۵,۵۴۲ ۶۳,۰۲۲,۵۱۴,۷۰۲ ۱۹.۹۱
۵۶ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۴,۱۳۳,۹۴۷ ۱۵,۵۴۳ ۶۴,۲۵۳,۹۳۸,۲۲۱ ۱۹.۹۱
۵۷ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۴,۲۰۷,۴۳۱ ۱۵,۴۴۸ ۶۴,۹۹۶,۳۹۴,۰۸۸ ۱۹.۷۸
۵۸ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۴,۲۸۵,۲۴۴ ۱۷,۹۵۱ ۷۶,۹۲۴,۴۱۵,۰۴۴ ۱۹.۷۷
۵۹ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۴,۲۶۷,۵۱۷ ۱۲,۳۲۹ ۵۲,۶۱۴,۲۱۷,۰۹۳ ۱۹.۵۹
۶۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۴,۷۰۴,۱۴۲ ۱۵,۸۲۰ ۷۴,۴۱۹,۵۲۶,۴۴۰ ۲۱.۰۴