صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۷۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۸,۴۶۱,۸۷۰ ۱۴,۵۲۳ ۱۲۲,۸۹۱,۷۳۸,۰۱۰ ۲۳.۴۳
۷۲ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ ۸,۷۴۵,۹۱۶ ۱۷,۶۷۶ ۱۵۴,۵۹۲,۸۱۱,۲۱۶ ۲۳.۷۶
۷۳ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۸,۹۹۷,۲۸۴ ۱۸,۲۹۲ ۱۶۴,۵۷۸,۳۱۸,۹۲۸ ۲۴.۶۸
۷۴ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۹,۳۰۱,۸۸۷ ۱۸,۳۵۴ ۱۷۰,۷۲۶,۸۳۳,۹۹۸ ۲۴.۷۷
۷۵ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۹,۳۵۶,۸۳۲ ۱۸,۵۳۳ ۱۷۳,۴۱۰,۱۶۷,۴۵۶ ۲۵.۰۳
۷۶ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ ۷,۲۳۷,۶۴۴ ۱۸,۶۵۴ ۱۳۵,۰۱۱,۰۱۱,۱۷۶ ۲۵.۲۲
۷۷ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۵,۵۰۹,۹۷۶ ۱۹,۹۵۸ ۱۰۹,۹۶۸,۱۰۱,۰۰۸ ۲۶.۲
۷۸ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۲,۱۵۲,۲۰۱ ۲۰,۰۲۵ ۴۳,۰۹۷,۸۲۵,۰۲۵ ۲۶.۲۹
۷۹ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۹۲۵,۶۱۲ ۱۹,۷۳۷ ۱۸,۲۶۸,۸۰۴,۰۴۴ ۲۵.۸۸
۸۰ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ۵۳,۰۳۶ ۲۰,۸۷۴ ۱,۱۰۷,۰۷۳,۴۶۴ ۲۷.۵۴