صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۰.۰۴۸
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۰.۳۵۵ (۴.۱۱۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۱.۵۳۲ (۵.۸۵۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۴.۷۲۲ (۹.۱۱۸)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۹.۵۲۸ (۲.۴۳۴)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۱۸.۷۳۱ %۸.۰۵۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۱۷۲.۵۲۲ %۲۲۴۶.۰۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۰۱.۳۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹۸)% (۹۹.۸۸)%