صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 تأمین سرمایه امین 4000
2 بانک انصار 6000