دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/12/14 صندوق امین انصار
منبع -
مقدمه مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه ­ گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند . 1)       آقای رضا عبدالهی    &nbsp...
متن خبر

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

1)      آقای رضا عبدالهی                         رئیس مجمع

2)      آقای مجتبی مهری                       ناظر (نماینده سازمان)

3)      خانم بنفشه حمزء                         ناظر (نماینده متولی)

4)      خانم فریبا پویان فر                       دبیر مجمع

پیوست