دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود اسفند ماه صندوق امین انصار امروز واریز میگردد
منبع -
مقدمه با سلام  به اطلاع دارندگان واحد های صندوق سرمایه گذاری امین انصار میرساند سود بهمن ماه صندوق با ضریب 16.439 ریال معادل 20 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران صندوق واریز میگردد. صندوق امین انصار
متن خبر

با سلام 

به اطلاع دارندگان واحد های صندوق سرمایه گذاری امین انصار میرساند سود بهمن ماه صندوق با ضریب 16.439 ریال معادل 20 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران صندوق واریز میگردد.

صندوق امین انصار

پیوست