دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود اردیبهشت ماه 98 صندوق با نرخ 20% سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز شد
منبع -
مقدمه با سلام  به اطلاع دارندگان واحد های صندوق امین انصار میرساند، سود اردیبهشت ماه 1398 با نرخ 20%  و با ضریب 16.987 ریال به حساب دارندگان واحد ها واریز شد. مدیریت صندوق امین انصار
متن خبر

با سلام 

به اطلاع دارندگان واحد های صندوق امین انصار میرساند، سود اردیبهشت ماه 1398 با نرخ 20%  و با ضریب 16.987 ریال به حساب دارندگان واحد ها واریز شد.

مدیریت صندوق امین انصار

پیوست