دسته بندی -
عنوان خبر سود خرداد ماه صندوق با نرخ 20% سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز شد
منبع -
مقدمه واریز سود خرداد ماه صندوق با نرخ 20% سالانه به حساب سرمایه گذاران
متن خبر

با سلام

به اطلاع دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گذاری امین انصار میرساند سود خرداد ماه صندوق با ضریب 16.987 ریال معادل 20 درصد سالاه به حساب دارندگان واحد های صندوق واریز شد.

با تشکر

مدیریت صندوق امین انصار

پیوست